Resårbäddstillsatser


srp60n

Resårbäddstillsats finns till de flesta stålbäddsmaskinerna. I dagsläget är det till Silver Reeds standardmodell och till grovstickare som den nytillverkas.
På begagnatmarknaden kan man hitta många, många fler. Även Brothermaskinerna har olika modeller av resårbädd som de också kallas.