Stickmaskiner


sk280b

Silver Reed stickmaskiner kan delas in i 3 grupper: Enkla hobbystickare – Hålkortsmaskiner – Elektroniska maskiner. De kan även delas in i ungefär hur grova garner de klarar att sticka: tunnstickare (3,6 mm mellan nålarna)- standardstickare (4,5 mm) – mellanstickare (6,5 mm) – grovstickare (9 mm)

Enkla hobbystickare finns idag LK-150 som är en mellanstickare i plast. LK-150 stickar alltså normala handstickningsgarner. Du lägger helt fritt själv in de mönstermaskor du vill sticka.

Mellanstickaren finns numera på begagnatmarknaden som manuell stålbäddsmaskin, SK-160,  där du även kan ställa om släden att sticka intarsiamönster. Dessutom en elektronisk modell,SK-860 som fungerar med DesignaKnit.

Hålkortsmaskiner tillverkas i två modeller:
SK-280 är vår standardmaskin
SK-155 är vår maskin för grova garner

Elektronikmaskin som arbetar med dataprogrammet DesignaKnit i en vanlig PC finns i modellerna
SK-840 som är en standardstickare
SK-830 som är en tunnstickare.

Delar vi in stickmaskinerna i efter hur grova garner de klarar blir det:
SK-830. Mycket tunna garner. Motsvarar stickor ca 1,5 – 2,5
SK-280 och SK-840. Standard grova garner. Motsvarar stickor ca 2 – 3,5
LK-150. Mellan grova garner. Motsvarar stickor ca 3 – 5
SK-155. Grova garner. Motsvarar stickor 4 – 6
Dubbelbädd (resårtillsats) att koppla till stålbäddsmaskinerna SK-280 och SK-840
Till grov- och mellanstickarna finns dubbelbäddar enbart på begagnatmarknaden

Vad du bör tänka på när du skall köpa stickmaskin:
Vilken grovlek av plagg vill jag helst sticka. (Vanliga sk norsktröjor stickas t.ex. med standardmaskinerna.) Hur viktigt är mönsterstickning? Räcker det med randigt eller enklare mönster som du gör genom att peta fram nålar för hand så välj hobbymaskinen LK-150 för mellangrova garner. Vill du sticka mönster men det räcker med mönsterraporter som är max 24 maskor och som sedan repeterar sig med tex norskmönster? Då skall du välja en hålkortsmaskin. Vill du kunna sticka stora (och små) mönster utan några begränsningar skall du välja en elektronikmaskin. En fördel med elektronikmaskinen och dataprogrammet DesignaKnit är att du även har stickledarfunktionen som hjälper dig att enkelt forma plagget och få exakt rätt storlek.

Vad som kanske ska tilläggas är att det i dag tyvärr bara finns en stor tillverkare i världen av stickmaskiner, Silver Reed, har i Europa tidigare även hetat Empisal och Knitmaster . Om du väljer att köpa en begagnad stickmaskin av något annat fabrikat måste du vara medveten om att det kan vara svårt att få tag i tillbehör och reservdelar.

Fördelarna med att köpa en ny stickmaskin av oss eller våra återförsäljare: Du vet att du får en komplett och väl fungerande stickmaskin. Det ingår en utförlig instruktionsbok på svenska. Och du har någon att fråga när du behöver. Garanti enligt svensk lag. Snabb leverans av service och eventuella delar.

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Man kan dela in stickmaskiner på fler olika sätt efter vilken typ av garn de stickar, hur man gör mönster med mera. Jag börjar med vilken typ av garn man kan använda till de olika maskinerna. Man kan nämligen inte använda en maskin till alla olika storters grovleker på garn. Här delas maskinerna in efter vilket avstånd de har mellan nålarna.

Finstickare

En finstickare har 3,6 mm mellan nålarna och stickar industrigarner och mycket tunna handstickningsgarner upp till stickor 2. Det är endast Silver Reed som har tillverkat dessa maskiner. Det finns både en hålkortvariant och en elektronisk att köpa. På senare tid har även en modell med många fler nålar marknadsförts i Kina men det är inte något som importeras till Europa.

Standardstickare

Detta är den absolut vanligaste typen av stickmaskin. Att den kallas standardstickare beror på att det garn man använder var den vanligaste tjockleken på handstickningsgarn förr. Denna maskin har 4,5 mm mellan nålarna och hanterar garn för hanstickningstorlek mellan 1½ och 3½. Det finns både hålkortsmaskiner och elektroniska och en hel rad med tillbehör. Det finns också en och annan maskin med plastbädd i denna storlek att hitta begagnat på tex eBay.

Mellanstickare

En mellanstickare stickar det vi betraktar som vanliga handstickningsgarner idag. Alltså mellan stickor 2½ och 6. De har 6,5 mm mellan nålarna. Silver Reed har både en plastmaskin LK-150 och en metallbäddsmaskin SK-160. Dessa är manuella. SK- 160 kan man också göra om till en elektronisk maskin SK 860 genom att köpa till en elektronisk släde. Det finns inga hålkortsmaskiner i denna kategori. Brother har en maskin plast som heter Brother 350. Den här typen av maskin är relativt ny och har nog inte funnits mer än ett tiotal år på marknaden.

Grovstickare

Dessa maskiner har 9mm mellan nålarna. Bond-maskinerna har 8mm. De stickar grövre hanstickningsgarner mellan ca handstickor nr 3½ och 9. I den här kategorin finns det både hålkortsmaskiner, manuella och elektroniska maskiner.

Hålkortsmaskiner

Med en hålkortsmaskin kan man sticka olika typer av möster med hjälp av hålkort. Mönterstickningen går då automatiskt och är betydligt snabbare än på en manuell maskin. De har en mönterbredd på i regel 24 maskor. Alla mönster man använder måste gå jämt upp med 24, man kan alltså inte sticka ett mönster på 11 maskor, däremot på 12. Det finns grovstickningsmaskiner som har en mönsterbredd på 12 maskor. Man kan skaffa blanka hålkort och klippa egna mönster med en tång. Hålkortmaskinens föregångare var en maskin där man skapade mönster med knappar.

Elektroniska stickmaskiner

Med en elektronisk stickmaskin har man helt andra möjligheter att skapa mönster. De äldre har en rapportbredd på 60 maskor men man är helt fri att skapa vilken rapport som helst innom denna ram. Här kan man göra ett mönster på 11 maskor eller 19. Man kan spegelvända, förlånga eller bredda mönstren. Man kan också placera ut mönstret där man vill på det man stickar. Med de nyare Brother och Silver Reed har man en mönsterbredd över hela bädden. Det vill säga över 200 maskor. Silver Reed som säljs idag kopplar man ihop med ett dataprogram, DesignaKnit, som ger mönstermöjligheten. Där ligger ingen elektronik i själva stickmaskinen. Det finns äldre Silver Reed med inbyggd elektronik och en begränsning på 60 maskors mönster. De elektroniska Brothermaskinerna har alla inbyggd elektronik och har dessutom en enorm mängd mönster med i maskinen.

Huvudbädd

En huvudbädd är det man måste ha. Man kan sticka slätstickning och olika sorters mönster med hålkort, elektroniskt eller för hand. Men man kan inte sticka reår eller rätstickning annat än att forma om maskor för hand.

Resårbädd

För att kunna sticka resår behöver man koppla ihop sin huvudbädd med en resårbädd. Den ställs snett mot huvudbädden och man kopplar ihop resårsläden med släden till huvudbädden. Med en resårbädd kan man göra oändligt mycket mer än att bara sticka resår. Ett exempel är dubbel jaquard där man stickar flerfärgsmönster på ett sådant sätt man man inte får några långa, lösa trådar på baksidan. Man kan inte sticka enbart på en resårbädd.

Enkelbäddsmaskiner

Alla de ovan nämnda stickmaskinerna brukar kallas enkelbäddsmaskiner eller japanska stickmaskiner (de tillverkas oftast i Japan) eftersom man kan sticka på huvudbädden enbart och lägga till en resårbädden som extra tillbehör.

Dubbelbäddsmaskiner

Det finns stickmaskiner där huvudbädd och resårbädd inte går att sära. Dessa maskiner kallas dubbelbäddsmaskiner. Den här typen av maskiner skiljer sig avsevärt från enkelbäddsmaskinerna i hur man stickar och hur man gör mönster. Dessa maskiner har varit vanliga i Europa. Singer och Passap är exempel på denna typ av maskiner.