Mönstermallar


Jane Harrison på Needles of Steel har gjort en bra förteckning över de olika maskinernas standardhålkort och låter oss ladda ner dem vi behöver från hennes sida.

Hon har scannat in dem för att göra det möjligt för andra att göra egna kopior av hålkort, särskilt med tanke på alla begagnade maskiner som säljs utan hålkortsseten. Dessa är alla i Adobe Acrobat PDF-format, som du behöver för att öppna dem, några är zip-filer, och andra är länkar till andra webbplatser.

Om du har mönsterkort till andra modeller och kan scanna in dem åt henne, ta kontakt via e-postadress på hemsidan www.needlesofsteel.org.uk

Silver/Knitmaster/Empisal .pdf-filer
F270K fin 30 maskors spetshålkort 1-20 -pdf-fil
F270K fin 30 maskors spetshålkort 1-10 .pdf-fil
F270K fin 30 maskors spetshålkort 11-20 .pdf-fil
F270K fin 30 maskors spetshålkort 21-30 .pdf-fil
F270K fin 30 maskors resårbäddskort 1-10 .pdf-fil
Fin DesignaKnit-format 2-14  .zip-fil
Knitmaster HK160/MK70 18 maskors hålkort 701-705 .pdf-fil
Knitmaster 24 maskors hålkort 1-20 .pdf-fil
Knitmaster 24 maskors alternativa hålkort 1-16 .pdf-fil
Empisal 250 12 maskors hålkort 1-20 .pdf-fil
Knitmaster 302 mönsterkort .pdf-fil
Empisal 302 mönsterkort pdf-fil
Knitmaster 360/700 spetshålkort 1-10 .pdf-fil
Knitmaster 360 resårbäddskort .pdf-fil
Knitmaster 24 maskors färgväxlarhålkort 11-20 .pdf-fil
Knitmaster 24st shadow lace hålkort 21-25 .pdf-fil
Singer 155 12 maskors hålkort 1-5 .pdf-fil
SR-155 resårbäddskort 1-5 .pdf-fil
Silver Reed EC1 elektronisk mönsterkort 1-10 .pdf-fil
Silver Reed EC1 elektronisk mönsterkort 21-30 .pdf-fil
Silver Reed EC1 elektronisk mönsterkort 31-40 .pdf-fil
Silver Reed EC1 elektronisk mönsterkort 41-50 .pdf-fil
Silver Reed EC1 elektronisk mönsterkort 51-60 .pdf-fil
Silver Reed EC1 elektronisk spets mönsterkort 61-70 .pdf-fil
Silver Reed EC1 elektronisk spets mönsterkort 1-5 .pdf-fil
Silver Reed AG50 intarsia mönsterkort 1-3 .pdf-fil

Brother 
Brother KH820 standard hålkort 1-19, 20A-25A .pdf-fil
Brother KH836 standard hålkort 1-19 .pdf-fil
Brother KH860 standard hålkort 1-15 J .pdf-fil
Brother KH891 standard hålkort 1-20 M .pdf-fil
Brother KH260 grov hålkort 1-15 P .pdf-fil
Brother KH280 hålkort 2-5 .pdf-fil
Brother KG88 KG-släde hålkort 1-5 .pdf-fil
Brother KHC820A enkelbäddsfärgväxlare hålkort 31-40 .pdf-fil
Brother KRC900 färgväxlare grov/standard hålkort 41-50 .pdf-fil
Brother spetshålkort 20-25 .pdf-fil
Brother elektronisk mönsterark 1-10 .pdf-fil
Brother elektronisk mönsterark 100-110 .pdf-fil
Brother elektronisk spetskort volym 2 201-210 .pdf-fil

Passap 
Deco set 1-14, 17 .pdf-fil
Deco kort 21-100 .pdf-fil
Passap E6000 grundtekniker med bilder .pdf-fil
Passap DBJ tekniker med bilder .pdf-fil
Passap Jac40-kort .zip.fil
Passap Jac40-kort länk till Pinterest
Passap deco kort .zip-fil

Toyota
Toyota KS787 24 maskors hålkort 1-20 .pdf-fil
Toyota KS858 12 maskors hålkort 1-20 .pdf-fil
Toyota KS901 24 maskors hålkort 1-20 .pdf-fil
Toyota KS950 24 maskors hålkort 1-20 .pdf-fil